Ekonomik gelişimlere onar yıllık periodlarla bakılınca daha anlamlı sonuçlar elde edebiliyoruz. 2010 – 2017 arası dünya ekonomik büyüme, ABD ekonomi iyimserlik beklentileri ve Türkiye risk primi fiyatlamasını aşağıdaki grafiklerle inceleyelim

 

Baltıc Dry endeks  dünyada farklı destinasyonlara giden ticaret gemilerinin navlun ücretleri üzerinden dünya ticaret hacmi ve ekonomisinin gelişimini takip eder. Ekonomi büyüdükçe gemi nakliyat navlun fiyatları artacağından hem ekonomi hem navlun fiyatları hemde gemi fiyatları aynı yönde hareket etmektedir.

bcdturkey BDI 2010 2017 2010   2017 Ekonomik gelişimler

Bu tablodan da görüleceği üzere dünya ekonomisi 2010 dan bu yana düşüş eğilimini devam ettirirken 2016 senesinde bir miktar yukarı yönlü kımıldadı diyebiliriz.

2017  Amerikada Trump politikaları ile Çin ekonomisinin büyüme yönü dünya ekonomisini domine edecek güç gibi gözüküyor. Gelişmekte olan ekonomilerde ise sıcak ve bol para politikasının FED faizlerinin olası artmaya devam etmesi ile büyümede sıkıntı çekeceğini öngörebiliriz.

VIX Chicago endeks ise ABD de önde gelen ve bu endekste işlem gören dünya ekonomisindede önde gelen şirketlerin gelecek öngörülerine göre yaptıkları opsiyon işlemleri ile ne kadar iyimser veya kötümser olduklarını ortaya koyan bir gösterge niteliğindedir. Korku endeksi olarakda adlandırılan bu endeks amerikanın olduğu kadar dünya ekonomisinin büyük aktörünün abd olması nedeniyle bu yönüylede bir gösterge niteliğindedir.

bcdturkey VIX Tr 2010 2017 2010   2017 Ekonomik gelişimler

Endeks 30 un üzerinde ise beklenti olumuz 20 nin altında ise beklentiler olumlu anlamına gelmektedir. Bu tablodan görüleceği üzere ABD de beklentiler 2010 dan bu yana en iyi ikinci seviyesindedir. Seçimler sonrası beklentinin daha iyileştiğini gözlemlemekteyiz.

CDS ler ise ülkelerin ihraç ettikleri bonolarla ilgili olarak ilgili ülkenin yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ortaya koyan göstergelerdir. Kısaca ülkelerin iflas riskini gösterir diyebiliriz. Tabi bu endeks ne kadar yüksekse risk o kadar yüksek demektir doğal sonucuda faizlere ilave edilen risk priminin artması yani bono ihraç eden ülkenin daha fazla faiz ödemesi anlamına gelir.

bcdturkey CDS Tr 2010 2017 2010   2017 Ekonomik gelişimlerTablodan görüleceği üzere Türkiye risk primi 2010 dan bu yana en yüksek üçüncü seviyesinde kapatmıştır. 2016 sonu artan kur ve 2017 Türkiyenin  yabancı para cinsinden ödeme yükümlülüğü muhtemelen CDS priminin artmasına neden olacaktır.

KOBİ lerin gerek ticaretlerinde gerekse kredilerinde yukarıdaki endeks verilerini dikkate alarak 2017 planlama ve stratejilerini belirlemeleri yararlı olacaktır.

BCD KOBİ lere risk yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmetlerine yukarıdaki endekslerin olası etkileri değerlendirmeleri ile birlikte sağlamaktadır. bcdturkey.com.tr  Ender Balcı

↓