Banka & Finansal Kuruluşlar

Banka Politikaları

Bankacılık sektörü, regülasyonlar, konsolidasyonlar, global ve yerel piyasa koşulları ile  ekonomik konjonktüre bağlı olarak sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıdır. Dolayısıyla firmaların değişen benzer dinamik ihtiyaç ve taleplerinin  değerlendirilmesi ve bu ihtiyaçlara bankaların nasıl yaklaştığı çok önemlidir.
KOBİ firmaları zaman içinde gelişip büyüdükçe mevcut çalışılan bankaların bu büyümede kendilerine  eşlik edip edemeyeceğinin değerlendirilmesi  gerekir.  Kredi hacminin büyümeye orantılı  artırılıp artılamayacağı, yeni projelerde  finansman desteği verebilme yaklaşımları ,vadelerde ihtiyaç halinde yapılandırmalara hem fiyat hemde yapabilirlik çözüm yaklaşımları KOBİ için yaşamsal önem taşır. Kriz dönemlerinde geçmiş tecrübelerle bazı  banka yaklaşımlarınında hafızada tutulması ve sektör kadar banka politikalarınında takibi bu açıdan KOBİ’ler için çok önemlidir.

Bu soru – takip ve değerlendirmelerin  banka ve bankacılarınıza yapılması,, sizinle ve fimanızın içinde bulunduğu sektörde büyüme yetisine, iştahına ve tecrübesine sahip olup olmadıklarının rasyonel  değerlendirilmesi gerekir.  Kimi zaman çalışılan şube yönetim ve ekibi son derece yetkin olmasına rağmen banka politika ve yaklaşımları ile bankanın doğru banka olmadığını farkedersiniz. İhtiyaç duyulduğunda bankalarınız ya da bankacılarınızın olumsuz yaklaşım ve cevapları KOBİ’ler için sıkıntı ve baştan yönetilmeyen risklerden biri  anlamına gelebilir.  

  • BCD, KOBİ firmaların çalıştıkları bankalar ile banka kompozisyonunu yukarıda belirtilen parametreler çerçevesinde optimize edecek öneriler getirir.

Banka Öncelikleri

Bankaların  kredi, kaynak, şube yapısı , organizasyonu ve  ürün çeşitliliği ile  nereye yönlendirildiğinin yakın izlenmesi gerekir. KOBİ’ler  için ilk soru “ banka TİCARİ bankacılığa odaklanıp odaklanmadığı”dır. Eğer odaklanmış ise “hangi ölçekteki firmalara daha çok ve daha iyi hizmet veriyor, tercihi nasıl kullanıyor sorusu” irdelenmesi gereken ikinci soru  olmalıdır . Günümüzde verimlilik yaklaşımları ile bazı bankaların hizmet ve kaynaklarını önemli ölçüde büyük ölçekli kurumsal ve ticari firmalara tahsis etmesi  küçük ve orta ölçekli KOBİ ticari firmalara uymayabilecektir.  Banka bilançolarında yer alan kredi hacimlerin dağılımları banka tercihlerini gösteren  somut göstergelerden biridir.

Üçüncü irdelenmesi gereken soru  “bankanın süreçleri / organizasyonu”  olmalıdır.  Şube yönetimi – şube ekibi – bölge – genel müdürlük satış/pazarlama ve krediler ekiplerinin iletişim ve müşteri hizmet anlayış felsefe ve   vizyonu  aynı mıdır?  KOBİ’nin bankacılık gereksinimlerini  en hızlı ve en sağlıklı şekilde istikrarla karşılayabilmesi ile sürdürülebilmesini sağlamakta mıdır?  Özetle Türkiye ekonomisinin > % 90 ını oluşturan KOBİ’ler için banka öncelik ve yaklaşımları yaşamsal öneme sahip gözardı edilemeyecek öneme haizdir.

  • BCD, KOBİ firmaların çalıştıkları bankaların önceliklerini, yaklaşımlarını kampanyaları ve uygulamalarını yakın takip eder. KOBİ’nin çalıştığı banka kompozisyonunu bu çerçevede optimize edecek önerilerde bulunur.

Banka Çalışan

Bankacıların ve çalışılan şube ve ekibininde   ayrıca  değerlendirilmesi  gerekmektedir. Bazı durumlarda bankanın sizin iş ve ihtiyaçlarınız için doğru ve yeterli olduğuna karar verirsiniz ancak çalışan şube yönetim ve ekibi  gerek sektör tecrübesi , gerek iş iştahı ve çalışkanlığı ile kalitesi  yeterli olmayabilir. İhtiyacınıza çözüm bulabilecek bir banka yönetimi ile  saha ekibi, sonuçtada çalıştığınız  şube ve şube müdürü  KOBİ firmaları için çok önemlidir.

Bu noktada aşağıdaki sorular ve cevaplar belirleyici olabilecektir;

Şube müdür ve müşteri  temsilciniz ...

  • Sizi ve firmanızı tanıyor mu? Çalıştığınız sektörü ve dinamiklerini biliyor mu?
  • Sektörün ve işinizin özelliklerinin bilanço – nakit akışı ve kredi ihtiyaçlarına yansımasını analiz edebiliyor mu , bunu rasyoların ötesinde banka karar verici makamlara aktarabiliyor mu ? Bu yetkinlikte mi?
  • Meraklı mı? İstekli mi? Dikkatli mi? En önemlisi İlgili mi? Olumlu olumsuz geri döner mi? Sorumlu davranır mı olumsuz sonuçları  krediler ve genel müdürülük kararı olarak mı açıklar?
  • Kurumsal yapı ve kurallar dahilinde insiyatif alır mı? Çözüm için öneri ve yöntemler geliştirir mi?
  • Size ve firmanıza karşı net mi ? Açık mı ? En baştan masraf ve faiz oranları dürüst açık ifade edilir mi? Bildirilen faiz ve komisyonlarla ekstrelerde çıkan sonuçlar farklılık gösterir mi?
  • Sizinle uzun zamandır çalışmasına rağmen her ziyarete geldiğinde tlf açarak “yolu bulamadım tekrar tarif eder misiniz?” der mi?

 

  • Banka Şube yönetici ve çalışanları kısa sürelerde sürekli tayin,ayrılma vs nedenlerle değişmektedir. Bu hızlı ve sürekli değişim , önemli bölümü genç banka çalışanların KOBİ firmaların işlerinin devamlılığına olan etkisinin olumsuz yansımaması  için KOBİ firmayı- sektörü ve dinamiklerini en hızlı şekilde yeni şube yönetimine tanıtacak rapor ve tanıtım girişiminde bulunur. Firma yönetimi ile birlikte banka görüşmelerine katılır. Karşılaşılabilecek  somut olumsuz kanaat ve yaklaşımlara karşı çalışılan banka kompozisyonlarında gerekli önlemleri alacak öneriler getirir.

Banka Şikayetleri

  • BCD, KOBİ firmalara Bankaların uygulamaları hakkında sosyal medya ve yazılı görsel basında çıkan müşteri şikayetlerini takip ederek yukarıda bahsedilen çalışılacak banka kompozisyonunun belirlenmesinde gerekçeleri ile birlikte öneriler getirir.
↓