Duran Varlık Analizi

KOBİ lerin gerek firma ve gerekse şahıs uhdelerinde bulunan taşıt araç ve gayrımenkullerin  ruhsat – tapu – sigorta bilgilerinin tek tuşta erişim ile yönetilmesi , bu varlıkların sigorta, araç muayene ,eksoz muayene vade takipleri ile bu varlıkların sigorta – ekspertiz – piyasa değerleri – bilanço değerlerinin takip ve yönetimi ile alternatif kiralama/rent a car maliyet analizleri ile yıllık işletme gider maliyetlerinin yönetilmesini sağlar.

↓