Gider Analizi

KOBİ lerin  sabit işletme giderleri, bu giderlerin gruplandırılarak toplam işletme giderleri içindeki payları, giderlerin yıl içerisinde aylık trendlerini KOBİ sahip ve yöneticisinin anlık görmesini ve yönetmesini sağlar.

↓