Satış Maliyet Analizi

KOBİ lerin temel ihtiyaçlarından biride ürettikleri ve sattıkları ürünlerin birim bazında üzerine binen işletme giderleri ve finansal yükler sonrası satış fiyatının doğru belirlenmesidir. BCD buna yönelik KOBİ firmalar için dizayn ettiği yazılım ile firmaların gerçek maliyet ve karlılıklarını görmesini sağlar.

↓