Müşteri & Premium Üyeler

Müşteri & Premium Üyeler

Varlık Analizi

November , 2014

KOBİ lerin gerek firma ve gerekse şahıs uhdelerinde bulunan taşıt araç ve gayrımenkullerin ruhsat – tapu – sigorta bilgilerinin tek tuşta erişim ile yönetilmesi , bu varlıkların vergi , sigorta,araç muayene eksoz muayene vade takipleri ile bu varlıkların sigorta – ekspertiz – piyasa değerleri – bilanço değerlerinin takip ve yönetimi ile alternatif kiralama/rent a car […]

Gider Analizi

November , 2014

KOBİ lerin  sabit işletme giderleri, bu giderlerin gruplandırılarak toplam işletme giderleri içindeki payları, giderlerin yıl içerisinde aylık trendlerini KOBİ sahip ve yöneticisinin anlık görmesini ve yönetmesini sağlar.

Faiz Analizi

November , 2014

KOBİ lerin bankalardan kullandıkları smk (Çek karşılığı) yada spot kredilerde devre sonlarında yada vade sonlarında banka ile mutabık kaldıkları faiz oranı üzerinden gelecek faiz ve eklentileri rakamlarını anlık görmelerini sağlar. KOBİ ler bu şekilde nakit yönetimini etkin sağlayabilecekleri gibi bankaların bildirdikleri devre sonu faizleride kontrol etme olanağını sağlamaktadır.

Sigorta Teminat Analizi

November , 2014

KOBİ ler gerek firma ve gerekse şahıslar üzerindeki araç ve gayrımenkul sigortalarını muhtelif sigorta şirketlerinden aldıkları fiyat teklifleri üzerinden uygun bulduklarına yaptırmaktadırlar. BCD KOBİ lere fiyat teklifi almazdan önce KOBİ lerin öncelik ve ihtiyaçlarına göre seçecekleri teminatlara göre öncelikli fiyat teklifi almalarını önerdiği Sigorta şirketlerini belirleyebilmelerini sağlar.

WEB Analizi

November , 2014

Hem yasal zorunluluk hemde günümüz rekabet ekonomisinde tüm KOBİ lerin web sitesine sahip olmaları bir zorunluluktur. Diğer taraftan web sitelerinin  efektif  ve KOBİ ye azami yarar sağlayabilmesi web sitesinin düzenli aralıklarla kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesini içeren bir dizi aksiyon gerektirmektedir. BCD iş ortakları ile KOBİ  web sitelerini 3 ayda bir 30 a yakın kriterde inceleyerek […]

Satış Maliyet Analizi

August , 2014

KOBİ lerin temel ihtiyaçlarından biride ürettikleri ve sattıkları ürünlerin birim bazında üzerine binen işletme giderleri ve finansal yükler sonrası satış fiyatının doğru belirlenmesidir. BCD buna yönelik KOBİ firmalar için dizayn ettiği yazılım ile firmaların ürün bazında gerçek maliyet ve karlılıklarını görmesini sağlar.

↓