Ayın Yorumu

Ayın Yorumu

Laffer eğrisi nedir?

June , 2020

Laffer eğrisi nedir? Günümüzde 3.000 çeşit mal grubuna gelen yeni yüksek vergiler, kambiyo vergileri ile ekonominin açıkları kapatılabilir mi sorusuna cevabını İbni Haldun’un Mukaddime eseri 1377 ve Arthur Laffer’in 1974 başkan Reagan’a anlattığı ve genel kabul gören teorem ile cevaplamış. (Laffer Curve) Vergi oranları ile devletin tahsil edeceği toplam vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. […]

Ekonomik gelişimlere onar yıllık periodlarla bakılınca daha anlamlı sonuçlar elde edebiliyoruz. 2010 – 2017 arası dünya ekonomik büyüme, ABD ekonomi iyimserlik beklentileri ve Türkiye risk primi fiyatlamasını aşağıdaki grafiklerle inceleyelim   Baltıc Dry endeks  dünyada farklı destinasyonlara giden ticaret gemilerinin navlun ücretleri üzerinden dünya ticaret hacmi ve ekonomisinin gelişimini takip eder. Ekonomi büyüdükçe gemi nakliyat […]

    2008 -2016 yılları arası hem dünyada hem de Türkiye’de mevcut ekonomik düzen ve uygulamaların kısaca kapitalizmin sancıları artmaya başladı, insanlar, şirketler, ülkeler aslında olumsuz gidişatın farkında olmalarına rağmen çözüm üretmekten ziyade palyatif önlemlerle bugüne gelindi. Geçmiş yıllarda büyüklük, karlılık, doğru büyüklük ve karlılık gibi kavramlar daha öndeyken bugün artık sürdürülebilirlik ve devamlılık öne […]

      2016 yılını tamamlıyor olduğumuz bu günlerde Türkiye’de duruma sağlıklı bakabilmek için öncelikle 2000 den bu yana neler oldu,  neler yaşandı buna bir bakmak ve hatırlamakta yarar var. 1998 Asya Pasifik krizi sonrası 2001 yılında da Türkiye’de  sırasıyla beş ana başlıkta özetleyebileceğimiz gelişmeler sonrası kriz patlak verdi. 1- Cumhurbaşkanın anayasayı Ecevit’e fırlatması ile […]

Büyüme – Gelir Dağılımı – Kriz 2016’nın son çeyreğinde içinde bulunduğumuz dönemde hem dünya hemde Türkiye’de gelişmeler oldukça çalkantılı ve endişe verici, diğer bir ifade ile risk algısı ve farkındalığı artmış durumda. Artan risk endişesi, toplumda risk yönetimini verilerin doğru değerlendirecek bilgi birikimi olmaması, analitik ve metodolojik yaklaşım tecrübe eksikliği nedeni ile bu anlamda da […]

Ülkelerin ve büyük firmaların kredi değerleme ve derecelendirme üzerine yayınladıkları notlar bu ülke ve firmaların ekonomik hayatını önemli şekilde etkilemekte. Ülkelere yatırım iştahı, borç verme iştahı, borç verme maliyetleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açıklarını ikame ederek sürdürülebilir bir ekonomi için stratejik ve yaşamsal öneme sahip. Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim.  “ Yönetici kapitalizmi “ (Yönetici […]

Run off  sigortacılıkta gelen hasarları karşılayamayan yenileme ve yeni police kazanımlarının nakit akışına etkisini kısaca finansal kriz ifade eder,  seyir halindeki bir aracın ani frende arka koltukta oturanların ön cama yapışması durumu . Dünyadaki kriz ve bataklar , bankaları sonuçtada KOBİ leri etkiliyor, cama yapışan arka koltukta emniyet kemerini takmamış KOBİ ler oluyor. 238 yıllık […]

  Bankaların karlılıkları son dönemde çokça konuşulmaya başlandı, bir tarafta büyümenin düşüklüğü diğer tarafta KOBİ lerin kredi ihtiyaçları . BDDK nın yayınladığı istatistiklere göre son 7 yıllık dönemde bankaların aktifleri, özkaynak karlılıkları, sermaye yeterlilik oranları, kredi büyüme oranları ile ilgili değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir . Bankaların 2009 yılından 2015 yılına kadar özkaynak karlılığı %23’lerden %8’e […]

Geçenlerde yaşam boyu kanser olasılığı ile ilgili bir yazı okudum.  Kadın ve erkek olarak her 100 kişide kansere yakalanma olasılığını hesaplamışlar. Kadınlarda  kanserler Meme 8 de 1 , Akciğer 16 da 1 , Kolon ve Rektum 22 de 1 , Rahim 37 de 1, Non-Hodgkin Lenfoma 52 de 1, Melenom 53 de 1, Tiroit 62 […]

                                      Kapitalizm artan Dünya nüfusu ve daralan Dünya ekonomisi içinde kendini sorguluyor. Bunu yüksek sesle dile getirmeyede başladı . İroni ise bir tarafta emperyalizm yeni Dünya düzeninde kaynakların ve hükümdarlık alanlarının yeniden paylaşımı için açık bir gayret ancak örtülü savaş ile bu devamlılığını sağlama çabasındayken, diğer taraftan kapitalizmin önde gelen zengin ülkeleri kendi içlerinde toplumsal […]

↓