bcdturkey 34c54583 8670 42ac a01f 3642d222358b 300x199 Varlık AnaliziKOBİ lerin gerek firma ve gerekse şahıs uhdelerinde bulunan taşıt araç ve gayrımenkullerin ruhsat – tapu – sigorta bilgilerinin tek tuşta erişim ile yönetilmesi , bu varlıkların vergi , sigorta,araç muayene eksoz muayene vade takipleri ile bu varlıkların sigorta – ekspertiz – piyasa değerleri – bilanço değerlerinin takip ve yönetimi ile alternatif kiralama/rent a car maliyet analizleri ile yıllık işletme gider maliyetlerinin yönetilmesini sağlar.

↓