KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

 1. 1
  Yöneticiler İçin Temel Finans Matematiği

  Eğitim Adı          Yöneticiler İçin Temel Finans Matematiği

  Süre                      :  1 Gün

  Amaç:                    : Bu eğitim, özellikle yöneticilerin günlük hayatlarında finansal kararlar alırken, temel finans matematiğinden faydalanmalarını ve finansal anlamda gerçek değerlere dayalı kararlar almalarını kolaylaştırmak amacı ile düzenlenmiştir. Ayrıca bireysel yatırım ürünlerinin ve getirilerinin anlatıldığı bu eğitim , katılımcıların bireysel yatırımlarınıda yönetmelerinde de yol gösterici olacaktır.Eğitim exel destekli olarak verilmektedir.

  1. Gün

   bcdturkey KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

  • Reel Getiri
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
  • Anüite – Eşit Taksitli Krediler

        Anapara Hesaplama

        Kredi Kapama Tutarı Hesaplama,

        Farklı Kredileri Karşılaştırma -Toplam Maliyet Hesaplama

        Excel ile Kredi Ödeme Tablosu Oluşturma

        Balon (Ara) Ödemeler

        Spot ve Rotatif Krediler

        Kredilerin Bilanço Yansımaları

  • ROI (Return on Investment) – Yatırımlarınız ne zaman kar getirmeye başlar?
  • İç – Dış İskonto Kavramları ve Hesaplamaları – Çek İskontolama
  • Faktoring İşlemleri
  • Leasing İşlemleri – Kiralamak mı Yoksa Satın almak mı Karlı?
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili – Ne zaman alınır, ne zaman satılır?
  • Yatırım Fonları
  • DCD Nedir? Nasıl Hesaplanır?
  • Yatırım Ürünlerinde Vadeli Mevduat Eşleniği Hesaplama
  • Yatırım Ürünlerinde Risk Kavramı ve Yatırım Sepeti Oluşturma
  • Nominal – Efektif Faiz Oran Dönüşümleri (Farklı vadeler ve farklı getiriler hangisi daha avantajlı?)
 2. 2
  Pazarlama Verilerinin Analizi ve Excel ile Pazarlama KPI’larını Hazırlama

  Eğitim Adı          Pazarlama Verilerinin Analizi ve Excel ile Pazarlama KPI’larını Hazırlama

  Süre                      : 2 Gün

  Amaç:                    : Bu eğitim, şirketlerin özellikle pazarlama ve satış verilerinin analiz edilerek, gerçekleşen verinin yorumlanmasını ve yöneticilerin karar almalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Gerçekleşmiş verinin doğru analiz edilerek , geleceğe yönelik senaryoların önceden belirlenmesi ve bu senaryoların olası etkilerinin kısa ve yalın raporlar ve grafikler üzerinden izlenmesi bir sonraki hedeflerin çok daha gerçekçi olmasında önemli rol oynayacaktır.

   bcdturkey KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

        Giriş

  • Verileri Tanımak ve Örnek Veri Analizi
  • KPI Nedir?
  • KPI’ların Çalışan ve Yönetici İçin Önemi
  • Temel Pazarlama KPI’ları

   

        KPI’lar İçin Excel

  • IF, SUMIF, COUNTIF Fonksiyonu
  • SUBTOTAL
  • PIVOT Table
  • VLOOKUP, HLOOKUP Fonksiyonları
  • List Box, Combo Box Kullanımı
  • GRAFIKLER

   

        Temel Pazarlama KPI’ları

  • Dönem Bazında Satış Raporu
  • Lokasyon Bazında Satış Raporu
  • Lokasyon Bazında Ürün Dağılımı
  • Müşteri – Müşteri Grubu Bazında Satış Raporu
  • Müşteri – Müşteri Grubu Ürün Adet Dağılımı
  • Ürün –Ürün Grubu Bazında Satış Raporu
  • Ürün Satış Dağılımı Raporu
  • Personel Bazında Satış Raporu
  • Personel Bazında Müşteri Ziyaret Raporu
  • Müşteri Ziyaretlerini Satışa Çevirme Oranları
  • Personel Bazında Müşteri Kazanım Oranları
  • Müşteri Bağlılık Raporu
  • Müşteri – Ürün Tercihi Raporu
  • Personel Performans Raporu

   

        Gelişmiş Pazarlama KPI’ları

  • Personel Bazında Hedef Gerçekleşme Oranları
  • Ürün Bazında Hedef Gerçekleşme Oranları
  • Dönem Bazında Hedef Gerçekleşme Oranları
  • Senaryo Bazlı Dinamik Satış Grafikleri
  • ROI (Proje Bazlı Pazarlama Raporları – Dönemsel Maliyet / Geri Dönüş)

   

        BenchMarking

  • Ürün Bazında Karşılaştırmalar
  • Müşteri – Müşteri Grubu Karşılaştırmalar
  • Lokasyon Bazında Karşılaştırmalar
  • Dönem – Ürün Bazında Karşılaştırmalar
  • Personel Bazında Karşılaştırmalar

   

        DashBoard

  • Çalışan ve Yönetici Kokpiti
 3. 3
  Gıda Üretim & Pazarlama Şirket Verilerinin Analizi ve Excel ile KPI’lar

  Eğitim Adı          :  Gıda Üretim & Pazarlama  Şirket Verilerinin Analizi ve Excel ile KPI’lar

  Süre                      :  2 Gün

  Amaç:                    : Bu eğitim, gıda üretim ve pazarlama sektöründe bulunan şirketlerin  hammadde, üretim ve satış verilerinin analiz edilerek,  yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştıracak raporlar üretmek     amacı ile tasarlanmıştır. Katılımcılar, eğitim sonunda gerçekleşmiş data üzerinde performans bazlı rapolar üretebilecekler ayrıca alternatif senaryoların üretim ve satış üzerindeki etkilerini izleyebilecekleri grafiksel bir platform üretebileceklerdir.

       bcdturkey KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

         Giriş

  • Verileri Tanımak ve Örnek Veri Analizi
  • KPI Nedir?
  • KPI’ların Çalışan ve Yönetici İçin Önemi
  • Gıda Sektöründe Temel KPI’lar

   

        KPI’lar İçin Excel

  • IF, SUMIF, COUNTIF Fonksiyonu
  • SUBTOTAL
  • PIVOT Table
  • VLOOKUP, HLOOKUP Fonksiyonları
  • List Box, Combo Box Kullanımı
  • GRAFIKLER

   

        Temel Pazarlama KPI’ları

  • Dönem Bazında Satış Raporları
  • Lokasyon Bazında Satış Raporları
  • Lokasyon Bazında Satış Dağılımı Raporu (Toplam Satışın Lokasyon Bazında Dağılımı)
  • Ürün –Ürün Grubu Bazında Satış Raporları
  • Ürün Satış Dağılımı Raporu (Toplam Satışın Ürün Bazında Dağılımı)
  • Reçeteler – Ürün Bazında Üretim Maliyet Raporu
  • Ürün Bazlı Karlılık
  • Satış Fiyatı Değişim Raporları
  • Hammadde Fiyatı Değişim Raporları
  • Hammadde Kullanım Raporu (Maliyet Bazında Dağılım)
  • Ürün Bazında Hammadde Maliyet Dağılımı
  • Pazarpayı Raporu
  1. Gün

        Gelişmiş Pazarlama KPI’ları

  • Hammadde  Fiyat Artışı – Ürün Maliyet Etki Raporu
  • Gerçekleşen Satış Bazında İdeal Hammadde  Kullanım Raporu 
  • Atık/Fire – Maliyet Etki Raporu
  • Satış Fiyatı Ayarlama – Karlılık Etkisi Raporu (Alternatif Kurguların Karlılık Etkisi)
  • Genel Maliyetlerin (İşcilik – Kira – Hammadde – Enerji vb) Dönemsel Gelir Üzerinde Dağılımı
  • Lokasyon Bazında Ürün Grubu Müşteri Tercihi
  • Olası Tasarrufların Maliyet Üzerinde Etkisi (Analiz ve Raporlama)
  • Satış Senaryoları Bazında Stok Planlama Raporu

   

        BenchMarking

  • Ürün Bazında Karşılaştırmalar
  • Lokasyon
  • Satış
  • Maliyet
  • Karlılık
  • Atık

   

  • Lokasyon Bazında Karşılaştırmalar
  • Ürün Tercihi
  • Satış
  • Maliyet
  • Karlılık
  • Atık
  • Dönem Bazında Karşılaştırmalar
  • Lokasyon
  • Satış
  • Maliyet
  • Karlılık
  • Atık

   

        DashBoard

  • Çalışan ve Yönetici Kokpiti (Çoktan seçmeli listeler üzerinden yapılacak seçimlerle hazırlanmış tüm raporların tek bir sayfada izlenebilmesi)
 4. 4
  Proje Yönetimi

  Eğitim Adı          Proje Yönetimi

  Süre                      :  2 Gün

  Amaç:                    : Bu eğitim, bir projenin ortaya çıkışından kapanışına kadar geçen tüm süreçleri PMI standartlarında katılımcılara aktarmak için kurgulanmıştır. Eğitim sonunda projede görev alan herkesin, proje yönetimi standartlarına hakim olması hedeflenmektedir .

   bcdturkey KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

  • Zaman Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Kapsam Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Entegrasyon Yönetimi
  • Satınalma Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
  • Risk Yönetimi

   

  Eğitim içerisinde, katılımcıların mevcut veya planlanan gerçek projeleri masaya yatırılacak ve doğrudan bu projeler üzerinde çalışılacaktır.

 5. 5
  İnsan Kaynakları Metrikleri (Excel ile KPI’lar)

  Eğitim                  : İnsan Kaynakları Metrikleri (Excel ile KPI’lar)

  Süre                      : 2 Gün

  Amaç:                    : Büyüme hedefli ve kalite odaklı bir şirket için en önemli kaynağın nitelikli insan gücü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısı ile insan gücü ile ilgili tüm metriklerin doğru analiz edilmesi ve raporlanması, şirketlerin hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ulaşması en önemli adımlardan bir tanesidir.  Bu eğitim bir şirketin insan kaynakları ekibi tarafından verilen her hizmetin excell destekli olarak analiz edilmesi ve raporlanması, gerçekleşen ve hedeflenen tüm metriklerin bir kokpit ile çalışan ve yöneticilere anlaşılır bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir.

   bcdturkey KOBİ Yöneticileri için Finansal Eğitimler

        Giriş

  • Verileri Tanımak ve Örnek Veri Analizi
  • KPI Nedir?
  • KPI’ların Çalışan ve Yönetici İçin Önemi
  • Temel İK KPI’ları

   

        KPI’lar İçin Excel

  • IF, SUMIF, COUNTIF Fonksiyonu
  • SUBTOTAL
  • PIVOT Table
  • VLOOKUP, HLOOKUP Fonksiyonları
  • List Box, Combo Box Kullanımı
  • Tarih – Zaman Fonksiyonları
  • GRAFIKLER

   

        Temel İK KPI’ları

  • Çalışan Devinim Raporu (Ekip Bazlı – Genel ) (Turnover)
  • Süre Bazlı İşten Ayrılma(İstifa) Grafikleri (İlk ay, İlk üç ay, İlk yıl)
  • ROI (Proje Bazlı Yatırım Geri Dönüşü – İş Gücü Bazında)
  • İnsan Sermayesi Yatırım Geri Dönüş Oranı  (HCROI)
  • Emeklilik Takibi (15 Yıl) – Erken Uyarı Sinyalleri
  • İşe Alım Raporları (Teklif – Kabul Oranları – İç Atamalar)
  • İşe Alım Maliyetlerinin Bütçeye Etkisi (İşe Alım Maliyet Rasyoları)
  • Ücret Maliyetleri / Faaliyet Gideri
  • Özlük Hakları – Maliyet Oranları
  • İzin Takip Sistemi (Hedef – Gerçekleşen – Erken Uyarı)
  • Çalışan ve Ekip Bazında İzin kullanım Performans Takibi
  • Çalışan Bazında Gerçekleşen Eğitim (Süre – Maliyet)
  • Ekip Bazında Gerçekleşen Eğitim (Süre Maliyet)
  • Eğitim Türleri Bazında Dağılım (Sınıf İçi Eğitim – eders – Kurum Dışı Eğitim )
  • Eğitim Hedefleri Gerçekleşme Oranları
  • Eğitim Bütçe Kullanımı ve Erken Uyarı Sinyalleri
  • Tasarruf Planları – Bütçeye Etki Rasyoları

   

        Gelişmiş İK KPI’ları

   

  • Eğitimin bu bölümü kurumun kendi niteliklerine özel metrikleri baz alınarak tasarlanacaktır.

   

        BenchMarking

  • Ekip Bazında İstifa Oran Karşılaştırmaları
  • Ekip Bazında Fazla Mesai Karşılaştırmaları
  • Ekip Bazında İzin Kullanım Oran Karşılaştırmalar
  • Ekip Bazında Eğitim Karşılaştırmaları
  • Ekip Bazında Maliyet Karşılaştırmaları

   

        DashBoard

  • Çalışan ve Yönetici Kokpiti (Tek Sayfada Temel Verilerin Grafiksel Takibi)
↓