Faiz

Vade

  • BCD, çalıştığı firmaların kullandıkları kredilerin kullanım amacı ve maliyetlerine gore optimizasyonunu belirleyerek en doğru fayda/maliyeti sağlayacak vadesinin belirlenmesini sağlar.

Kredi Türü

  • BCD, kredi faiz türü ve faiz oranları analizini yaparak en doğru kredi tür ve kaynağının belirlenmesini çalıştığı KOBİ firmalara önerir.

Oran/Ödeme

  • BCD, belirlenen kredi türü ve vade yapısında en uygun - istikrarlı ve güvenilir kaynak ile sağlanacak faiz oranı analizini KOBİ firmaya sunar .
↓