Kur

Açık Pozisyon

KOBİ Firma ve işletmelerin alacakları ile borçlarının farklı para birimlerinden oluşmasına bağlı olarak döviz kurlarında ortaya çıkabilecek değişiklikler sonucunda varlıkların veya borçların kurun değerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda yön değiştirmesi ve buna ilişkin riskleri ifade eder.

Döviz kurunun değerinde zaman içinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda alacak ve borçlarda meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi durumunu ifade etmektedir.

Kapalı Pozisyon

Açık pozisyon riski taşımayan aynı para cinsinden alacak ve borçların yer aldığı bilanço yapısını ifade eder.

  • BCD,  KOBİ bilançolarında yer alan alacak ve borçların kur açısından  gerek TL/YP  ve gerekse YP/YP farklılıkları  olası bilanço ve özsermayeye etkilerinin analizini yapar. Yönetilebilir açık pozisyon risk seviyeleri  için  projeksiyonlar geliştirir.
↓