Müşteri

KKB

Şirket ortaklarının KKB (kredi kayıt bürosu) skor takibi kendi kredi kartı  yada tüketici kredisini aksatan ödeyemeyen ortakların sahibi oldukları KOBİ firma hakkında önemli bir erken uyarı niteliğindedir.

İcra & Haciz

Şirket ve ortakları aleyhine icra ve haciz takipleri firma hakkında önemli bir risk göstergesidir.

Karşılıksız Çek & Senet

Şirket ve ortakları adına karşılıksız çek ve protestolu senet kayıtları  firma hakkında önemli bir risk göstergesidir.

Ticaret Sicil ve Ortaklar

Ticaret sicilde firma ve ortaklarına ait güncel kayıtlar, şirket el değiştirmeleri ve özellikle temsil ve imza yetkinliklerinden kaynaklanabilecek riskleri engelleyebilecek koruyucu bir önlem olacaktır.

Sermaye

KOBİ  müşterimizin müşterisinin bilançosunu temini durumunda müşterisi ile ilgili iş kalitesi ve ödeme gücü ile ilgili teknik analiz yapmak mümkün olacaktır.

Bilanço

KOBİ  müşterimizin müşterisinin bilançosunu temini durumunda müşterisi ile ilgili teknik bilanço değerlendirme yaparak etkin risk yönetimi yapması sağlanabilir.

Moralite

KOBİ  müşterimizin müşterisinin piyasa – banka ve tecrübesi piyasadan araştırılarak edinilen bilgiler sunulması amaçlanmıştır.

 

  • BCD, KOBİ firmaların bilanço ve cirolarında önemli meblağ oluşturan/oluşturacak mevcut ve yeni firmaların karşılıksız çek-senet icra/haciz ve ortaklarının kkb skorlarını araştırarak müşterisini baştan olası risklere karşı kontrol eder. Ayrıca bu kapsamdaki müşterilerin son ticaret sicil ortaklık yapısı kontrolu ve moralitesi araştırılır. 
↓