Wikipedia ya göre Kriz (buhran, bunalım), bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde Kriz “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplum veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlanmıştır. Kriz, buhran ve bunalım kavramları ile eş anlamlı anılabilmekle birlikte, “bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durum” olarak da tanımlanabilir. Özetle kriz devlet , şirket ,kurum , kuruluş gibi örgütlerin işleyişlerini etkileyen bir durumu ortaya koyarken , ortaya çıkan aksaklıkların ne şekilde çözülüp yoluna gireceğinin belli olmaması ve belirlenmesi süreci kriz olaran nitelendirilebilir.  Bu belirsizlik ise hayati tehlike ile risk tanımlamanın en yüksek derecesini işaret etmektedir. Felsefi olarak hayatın kendisinin risk ve kriz yönetimi  olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olaylar insan ve insan ilişkileri ile toplumsal yaşam işleyişi ve dinamikleri ile gerçek anlamda bir risk ve kriz yönetimidir.

bcdturkey krizsoon Risk Yönetimi 2015 tamamlarken Dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar ancak 2 milyar insan açlıkla 1 milyar insan ise obeziteden muzdarip. 2 milyar insan nüfusu farklı değişik coğrafyalarda savaşıyor. Gelir dağılımı istatistikleri ise krizlerin asıl nedenini işaret ediyor aslında, son dönemde G20 toplantılarında hem yurt içi hemde yurt dışı lider ve önemli işadamlarının kapitalizm eleştirileri aslında krizi ve mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin sonuna geldiğimizi gösteriyor.

 

1 nci Dünya savaşı, 2 nci Dünya savaşı  sonrası şekillenen Dünya düzeni ve paylaşım düzeni bugün artan nüfus ve artan enerji ve hammadde ihtiyacı doğrultusunda yeniden şekillenmeye yönelik gerek siyasi ve gerekse muhtelif çatışmalar içerisinde. Bu dağınık, gizli ve örtülü çatışmalar yarın daha açık ve geniş bir cephe çatışmasına her an dönebilecek bir potansiyelde taşımakta.

bcdturkey Business Tug O War Risk Yönetimi 2015 tamamlarkenDünya devam eden böylesi bir kriz içinde yaşarken, Ülkeler, KOBİ ler ve nihayetinde insanlar durumun farkındalığından olan uzaklıkları ile bir başka krizin eşiğindeler.  Irak – Suriye – Libyada olağan yaşamlarında insanlar , şirketler ve nihayetinde ülke yöneticileri günlük devam edegilen alışmışlıklarla dolu yaşamlarında bu kadar hızlı ve ani gelişmeler ile tüm varlıklarını hayatları dahil kaybedebileceklerini göremediler. Aslında son 100 yıla baktığımızda bunu görebilen ve yönetebilen tek yönetici , tek lider ve tek önderin ATATÜRK olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, gerek sağlığında ve gerekse vefatından sonra taraflı tarafsız herkesin saygı ve takdirini kazanabilmiş olmasıda bunun somut göstergesidir. Bugünün global dünyasında para hareketleri, ülkelerin genel menfaatlerine parallel müttefik politikaları çokça değişken içerisinde kırılganlık ve etkileşimlerinide çok artırmış durumda. Ülkemiz İnsanından başlarsak, öncelikle Bayrak ve Yurt bilinci  ortak paydasında sımsıkı kenetlenmek, KOBİ lerden bakarsak risk faktörleri ve yönetimini birincil öncelik ve sorumluluk olarak benimseyip uygulamak, Kurumsal ve büyük ölçekli şirket ve kuruluşlar açısından bakarsak  ülke ekonomisinin bütünlüğüne hizmet edecek öncelik ve aksiyonları almayı sürdürülebilir ve devamlılığın olmazsa olmazı olduğunu farketmek ve nihayetinde Ülke yöneticileri perspektifinden bakarsak son 30 yılda ve özellikle son dönemde yaşadığımız yakın coğrafya ve neredeyse hepsinin islam coğrafyasında başına gelenlerin farkındalığı ile yurtsever ve akılcı  Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta sulh Cihanda Sulh” bilinci ile barışçı politikalar üretip sürdürülmesini sağlamak bugünün krizlerinin çözüm ve çıkış noktası olabilecektir. Risk yönetimi ve Kriz yönetimi herşeyden önce iyi eğitim almış, çalışkan ve takım çalışması ruhuna sahip insanların birlikte gösterebileceği bir performans ve sonuç olduğundan tüm birey ve kurumların öncelikle bu yönlerini tahkim etmeleri kriz yönetimininde ilk adımı olacaktır.

Bu vesile ile  yeni yılınızı kriz olmayan bir yıl olması dileklerimle kutlarken, yeni yılda olası krizleri en iyi şekilde yönetebilmenizi dilerim.

Ender Balcı BCD İş Geliştirme ve Danışmanlık.  

↓