Risk yönetimi “Akıl ve Zeka “

Bu ayki yorumun teması olan Risk Yönetimi ve Zeka dan “ zeka” ile ilgili alıntıları, her hafta Hürriyet Gazetesi İK ekinde yazılarını zevkle okudum Serdar Devrim’in 26.04.2015 tarihli makalesinden kendisinden izin alarak yazdığımı belirtmek ve bu vesile ile kendisine teşekkür ederek başlamak isterim.

Serdar bey yazısında Zekayı farklı şekillerde tanımlanabilmekte olduğunundan bahsediyor. Analitik zeka problem çözme olarak tanımlanırken , kendi gözlemlerimde bu zekaya sahip insanların genelde başarılı yüksek not ortalamalarına sahip öğrencilik geçmişleri olduğunu söyleyebilirim, Yaratıcı zeka mevcut bilgi ve yeteneklerin kullanılması ile yeni ve alışagelmemiş durumlara başarılı cevaplar ve çözümler üretme ve farklı yaklaşımlar getirmesi olarak tanımlanabilir, bu zekaya sahip insanları tanımlayan kelimenin “farklı “ ve “ yeni” olması onların yaklaşım, ürettikleri çözüm ve geliştirdikleri yeniliklerin zaman zaman anlaşılmaz olmasına da neden olabilir, dahiler birazda delidir belki bunun için söylenmiştir. Bazı meslekler bu zeka olmaksızın yapılamaz, müzik gibi, teknolojik yenilikler ve tasarımlar gibi. Pratik zekayı ise içgüdüsel mevcut olan bilgi, birikim ve tecrübeleri ile günlük hayata başarılı adapte olma ve yaşama yeteneği olarak tanımlayabiliriz.

bcdturkey mindcontrol Risk Yönetimi  Akıl ve Zeka
Serdar bey bunun dışında bir ara zeka tanımının daha olduğunu ve ABD de bunun sorunlara pratik çözümler bulan, iyi konuşmacı olan, duygu ve davranışları doğru tahlil eden insanlar zeki addedilir olarak tanımlandığını belirtiyor. Tayvan da ise yeteneklerini ne zaman göstereceğini ne zaman göstermeyeceğini bilmek , başkalarını ve kendini tanımak zeki insan algısının belirleyicisidir diyor. Kendisinin alıntı yaptığı Annie Kahn ise “ Küreselleşmeyle birlikte kültürler arası algılaşımın şirketler için büyük önem kazandığı ülkemizde , insanların meseleye bakış açısının,tahlillerinin ve tepkilerinin farklı olabileceğini idrak ve kabul etmek çok önemli “ işaret ediyor.
Serdar bey bu noktada yazısını tek tipleşme ve tek adamlaştırmanın tehlike ve tehditi üzerine bağlayarak farklı, aykırı, herkes gibi düşünmeyen ve davranmayanların sevilmediğini ifade ediyor.
Risk Yönetimi işte tam bu noktada devreye giriyor, Ekonominin temel oyuncusu olan KOBİ ler ki çoğunluğu tek sahip idaresinde yönetiliyor . Sürdürülebilir ,devamlı gelişim ve iş performansı için iş sahibi KOBİ nin hangi akla/zekaya sahip olduğu, KOBİ nin , KOBİ çalışanlarının ve Ulusal ekonominin gelişimine ne katkı sağladığı ve yada geriye gidiş olmaması için risklerin nasıl ve hangi akılla yönetildiği sorusunu beraberinde getiriyor.

Kobilerin çoğunluğu cesur ve sermayesiz girişimlerle ve çokça azimle çalışarak, zaman içerisinde belli büyüklük ve olgunluklara gelmiş durumdalar. Bu yolculuklarında oluşturdukları varlık yanında kaybettikleri varlıklarda azımsanacak gibi değil. Bu yolculuklarında çokça kullandıkları akıl/zeka ise pratik zeka , yani ayakta kal, yaşa , durumu kurtar ve fırsatlardan yararlan. Ancak gelişen olgunlaşan her iş bir aşamada mutlaka analitik zeka ile irdelenmeye, yaratıcı zeka ile yenilenmeye ve pratik zeka ile uygulamaya ihtiyaç gösteriyor. Ortak akıl, ekip çalışması ve KOBİ danışmanlık tam bu noktada devreye giriyor, Bu yaklaşımın yukarıda bahsedilen ABD ve Tayvan algısında zeki tanımlamasınada çok uygun olduğunu düşünüyorum. Almanya ve Japonyanın ikinci Dünya savaşı sonrası hızlı sanayileşme, teknolojide ilerleme sürdürülebilir gelişiminin altında yatan temel nedende KOBİ danışmanlık müessesesi.
Sonuç itibarıyla, Bugün 23 milyon icra dosyası var ,her 4 kişiden biri icralık ve takipteki krediler 14 mia tl (Bunun % 25 i inşaat sektörü) ,bu yılın ilk 4 ayında karşılıksız çek tutarı yaklaşık 10 mia tl, ödenmeyen senet ise 2,9 mia tl . Son bir yılda esnafın esnafa ödemediği para ise 25 miatl sı olarak belirtiliyor. Bankalarda da takip oranları artmış vaziyette ve bu tabloda çok daha seçici ve emniyetli kredi politikalarını benimsemek zorundalar, reel sektör tarafında bunun yansıması nakit akışları daha da sıkışacak demektir. KOBİ lerinde bu şartlar dahilinde müşterileri ve bankaları ile çalışma konu ve süreçlerini sürekli değerlendirmeleri ve profosyonel KOBİ danışmanlığı almaları risk yönetiminin önemli bir parçası olarak gözüküyor.
BCD Business Consultancy & Development her kaybın sadece KOBİ nin değil, aynı zamanda Ulusal ekonominin kaybı ile yılların emeği ve zaman kaybıda olacağı bilinci ile Risk Yönetimi hizmeti vermeye devam etmektedir.

↓