Tusiad’ ta Üniversiteli girişimcilere yönelik “ bu gençlikte iş var” fikir ve girişim yarışmasında üç yıllık jüri üyeliği sonrasında kendi girişimim BCD’nin ilk yılı sonunda ilginç yeni gözlem, tecrübe ve kazanımlarım oldu. Bu ayki yazımda hem bunlara yer vermek hemde piyasada ve müşterilerimde çokça ve sıkça karşılaştığım durumları Risk Yönetimi çerçevesinde ele almak istiyorum.

 

bcdturkey BCD toplanti 300x171 Risk Yönetimi, BCD Birinci Yılını TamamlarkenGirişimde bulunacağınız işle ilgili kuvvetli bir altyapınızın bulunması ve bu yolda kararlı olmanın önemi bir anlamda işin sermayesi olduğuna olan inancım kendi girişimimde de pekişti. Özgüven ve azim bu sermayenin önemli parçalarından biri gibi gözüküyor. Sabır  ve zaman ise sanırım sermayenin diğer olmazsa olmazları . BCD nin ilk yılında net kara geçmesi   ile birlikte devamlılık, sürdürülebilirlik ve büyüme konuları kendiliğinden BCD içinde gündemin değişmez maddeleri haline geldi.

Peki Piyasa ve KOBİ lerde neler oluyor , işin içine bankacı kimliğinin dışında danışman sıfatı ile girdiğimde öne çıkan farklılıklar şu şekilde özetlenebilir ;

Banka ve finansman kuruluşlarının KOBİ algıları ve bunlarla ilgili kararları büyük çoğunlukla mali veriler üzerinden gerçekleşiyor. KOBİ tarafında ön muhasebesi olmayan ve aylık mizan sonuçlarını irdelemeyen KOBİ sahip ve yöneticileri neredeyse tamamı şirket evraklarını eksik ve geç olarak muhasebeciye teslim ediyorlar, gecikmeli gelen mizan ve bilançolar KOBİ ce kesinlikle irdelenmiyor ve doğrudan bankaya gönderiliyor. Bunun sonucunda banka firma hakkında yanlış bilgi ve kanaatlere varıyor, sonradan düzeltilmesi ise bankacılarda kuşku oluşturup firma moralitesine olumsuz yansıyor.

KOBİ sahip ve yöneticileri ise bu durumun kendilerine olabilecek maliyetlerinin farkında bile değiller. Muhasebeciler ise çoğunlukla mutsuz, aldıkları ücretler komik bile sayılamayacak düşük seviyelerde , ücretlerinide zaten düzenli alamıyorlar. Eksik ve yanlış evrakların işlenmesi ve beyannamenin verilmesi ile işlerini bir anlamda tamamlamış oluyorlar. Banka çalışanlarına baktığımızda ise “ good old days” eski güzel günlerin çoktan geride kaldığı hedeflerin arttığı, batıkların çoğaldığı bunun getirdiği baskı ile takım çalışması ruhununda zarar gördüğü çalışma ortamında firmalarını ve dinamiklerini yeterince tanıma ve bilme konusunda iyimser bir ifade ile yeterince konsantre olamıyorlar. Önemli bir kısmı ise bulundukları piyasadaki iş kollarının bilanço dışı gerçeklerinden bihaber durumdalar, muhtemelen konjönktür nedeniyle gayretleride yok. KOBİ nin bu eksikliği kendilerini bankalara en iyi ve doğru şekilde ifade edecek bir gündemi ve mesaiyi benimsemesi ile aşılabilir gözüküyor.

KOBİ lerde gördüğüm diğer sorunlar ise günlük gereksinimlere günlük çözümler bularak geçirilen bir çalışma şeklinde özetlenebilir. Başka bir deyişle yaşam KOBİ ye neyi dayatıyorsa KOBİ onu yaşıyor. Nakit akışı – bütçeleme – 120 – 320 hslar için risk yönetimi , banka seçimi , Kredi kompozisyonlarının taksitli –smk –spot olarak seçimi genel anlamda yönetilmeyen konulara örnek.

KOBİ lerde gördüğüm ve öne çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi ise “ortaklık” tan gelen sorunlar. Sermaye ve işgücü ile iş paylaşımı dengesizlikleri ortaklıkların sağlıklı yürümemesini ve sonunda ayrılık gündeme geldiğinde aktif ve pasiflerin paylaşımında çıkan sorunlar sonuçta küçülen sermaye ve dağılan iş olarak kendini gösteriyor.

Bir başka çok önemli ve sıkıntı bir konuda KOBİ lerde grup kredi ilişkileri, sanırım her firmanın kendi dinamik ve yönetimini kendisinin yapması ile KOBİ nin çok sayıda farklı iş koluna dağılmamasıda risk yönetiminin daha sağlıklı yapılmasını sağlayabilecektir.

Bilinen piyasa risklerinin dışında organizasyon ve süreçlerle ilgili yukarıda kısaca özetlenebilecek hususlar Risk Yönetiminin önemini farklı yönleri ilede ortaya koyan ilk yıl gözlemlerim olarak ifade edilebilir.

BCD ilk yılında yukarıda belirtilen içerikler doğrultusunda  ürettiği çözümler ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

↓