Sitemizin yararlı bilgiler bölümünde her ay güncellenen üç adet endeksten BDI dünya ekonomisi nasıl ve nereye gidiyoru gösterirken , CDS Türkiye ise Türkiyenin risk algılanmasını VIX ise ABD nin önde giden şirketlerinin ekonomik gidişat ve beklentileri ile algılarını gösteriyor.

2015 e girerken ünlü ekonomistler Roubini ve Bremmer açıklamalarıda tam bu noktada endeks sonuçlarını teyit etmekte.  ABD de işler yolunda giderken (VIX) Dünya ülkeleri için durum tam tersi ve global anlamda 2010 başından bu yana ekonomide büyümenin düşmesi (BDI) ve düşük seyretmesinin devam edeceği bir yıl olacak öngörülerini ekonomik ve siyasi işbirliklerinde kırılmalar ve oynaklıklara sebeb olacak şeklinde ifade ediyorlar.

bcdturkey enterprise risk management Risk Yönetimi İstikrar ve DevamlılıkTürkiyede geçmişe doğru bankacılıkta kredibilite ve moraliteyi ifade eden yaklaşımları hatırladığımızda, öncelikle müşteriler tesis ve fabrikalarını bankacılara gezdirirken kapalı alan ve m2 cinsinden ifadelerle güç ve büyüklüklerini ifade ederlerdi. Sonrasında bu m2 lerin tek başına fazla birşey ifade etmediği ilgili taraflarca farkına varıldı ve karlılık kavramı öne çıktı, ne kadar fazla kar o kadar iyidir yaklaşımın hakim olduğu bu süreç sonrasında tek başına karlılığında yeterli olmadığı farkedildiği noktada yeni yaklaşım artık doğru büyüklük doğru karlılık optimizasyonu iyidire yerini bıraktı. Son dönemde ise çok daha önemli ve şirket değerliliği ve gücünü daha net ifade eden istikrar ve devamlılık kavramları öne çıkmış durumda . Farklı bir ifade ile doğru büyüklük ve doğru karların sürdürülemediği devamlılığının olmadığı bir ekonomi gerek şirket ve gerekse ekonomiler için güvenilir bir kavramı ifade etmiyor yaklaşımı benimsenmiş durumda. Yeni kriter sürdürülebilirlik endeksi , Dünyada başlayan ve Türkiyede de çokça şirketin benimsediği yıllık sürdürülebilirlik raporlarları olmazsa olmaz artık hayatımızda. Şirket  kredibilitelerinde  aranan ve istenilen bu raporlar büyüklük, karlılık ve bilançonun anlamlı hale gelmesini ifade ediyor.

Roubini ve Bremmer ‘in saptamaları  tek kutuplu, oynak dengesiz , ekonomik işbirliklerinin kırılganlaştığı bir dünya ekonomisini işaret ederken , global ekonomininde sürdürülebilirlik bakış açısı ile değerlendirmenin barış, demokrasi, huzur için de  önemli bir gösterge olduğunu düşünmek gerek.  Risk yönetimini kendimizi , şirketimizi, ülkemizi en iyi hissettiğimiz noktada sürdürülebilirlik ve devamlılık bakış açısı ile düzenli irdelemek ve planlamak bu kırılganlık ve durgunlukta olmazsa olmaz gözüküyor.

BCD bu felsefe ve yaklaşıma uygun çerçevede ,müşterileri ile bilançolarını devamlılık ve istikrarı sağlayabilecek risk değerlendirmeleri ‘’ birlikte fark yaratmaya değer ‘’ anlayışı ile uygulamaya  devam etmektedir.

↓