Düşük Petrol = Artan büyüme , Yüksek Faiz = Düşük Büyüme

Nisan ayı yorumumuzda sorduğumuz soru ve aradığımız cevap acaba Dünya ekonomisi küçüldüğü için mi petrol fiyatları düştü, yoksa petrol fiyatları düştüğü içinmi Dünya ekonomisi küçülüyor idi.
Bu kere sorumuz ise düşük petrol = artan büyüme ve yüksek faiz = düşük büyümeyemi neden olmaktadır ?
Petrol fiyatlarının gerilemesi ile cari açık nedenlerimizin başında gelen enerji maliyetlerinin aşağı geleceği beklentileri ile yine ani bir sevinç dalgası benliğimizi kaplarken, cari açığı asıl kapatması gereken özellikle sanayi ihracatı tarafında, rant ekonomisi ile sanayinin ötelelendiği,gerilediği gerçeğini yada ihracatımızın önemli bir kısmınında petrol üreten ülkelere olduğunu unutmuş gözüküyoruz.
bcdturkey shutterstock 122042029 600x372 Risk Yönetimi Faiz   Petrol ve BüyümePeki Dünyada durum ne, petrol üreticisi ülkelerin tamamında büyüme oranları aşağıya doğru geliyor, aşağıya gelen petrol fiyatları ile birlikte. Gelişmiş ülkelerde de benzer durum var, büyüme beklentisi ABD dışında dikkat çeken ülke yok gibi. Özetle son on yıldır aşağı gelen Dünya ekonomik büyüme hızı trendini devam ettiriyor (bkz BDIndex)
Yüksek faiz nedeni ile krediler pahalı ,yatırımların artmasına engel oluyor , düşük olsa herkes yatırım yapacak, büyümede artacak bir yaklaşım, Kur ve enflasyonu kontrol edilsin sıcak para girişi devam etsin, ekonominin kaynak sorununu şimdiye kadar olduğu gibi yönetilsin başka bir yaklaşım. 2007 – 2015 arasında reel faizlerin ciddi anlamda gerilemesine rağmen yatırımların buna paralel artmaması bilakis yarıya yakın azalması bu durumda nasıl izah edilecek . (Aynı dönemde reel faiz % 13 ler yatırımlar % 40 artarken , reel faiz % 2 lere indiği halde yatırımlar % 20 anca artabilmiş)
Gerek ülkeler ve gerekse ülke ekonomilerinde önemli paya sahip KOBİ lerin tüm bu değişkenlere karşı istikrarlı, güvenli devamlılıklarını sağlayabilmek için risk yönetimi ile birden fazla parametrede ortak akılla hareket etmeleri ve bu kültürü yönetimlerine adapte etme ve yerleştirme zorunluluğunun olduğu söylenebilir.
Ülkelerde bu ortak akıl, bilim, hukuk, demokrasi, barış ile ortak ülkü paydasında oluşabilirken, KOBİ lerde aynı ortak akıl yenilikçilik, açıklık, takım çalışması, disiplin, iyi organizasyon ve profosyonel danışmanlık ile oluşabilir.
BCD bu çerçevede KOBi firmaların istikrar ve devamlılıklarını sağlayacak hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

↓