bcdturkey hitting target 300x300 Satış Maliyet AnaliziKOBİ lerin temel ihtiyaçlarından biride ürettikleri ve sattıkları ürünlerin birim bazında üzerine binen işletme giderleri ve finansal yükler sonrası satış fiyatının doğru belirlenmesidir. BCD buna yönelik KOBİ firmalar için dizayn ettiği yazılım ile firmaların ürün bazında gerçek maliyet ve karlılıklarını görmesini sağlar.

↓