Sigorta

Garanti ve Teminatlar

  • BCD, KOBİ firmaların sigorta poliçelerinin doğru kapsamda garanti ve teminat altına alınıp alınmadığını ile aşkın ve eksik sigorta durumunu kontol eder, önerilerde bulunur.

Risk Kapsam

  • BCD, KOBİ firmaların garanti ve teminat altına alıması gereken risk kapsam haritasını çıkarır . Eksik teminat altına alınmamış olası risklerin meydana gelmesi durumunda firmanın sermaye kaybını engelleyecek yaklaşım ve önerileri şiddetle ortaya koyar ve önerir.

Muafiyetler

  • BCD, KOBİ firmaların sigorta poliçelerinin muafiyet detayını inceler , daha uygun fiyat yaklaşımları ile eksik kapsamda risk yönetimi olmamasını sağlar, durumu tespit edip öneriler getirir.

Mutabakatlı Değer

  • BCD, KOBİ firmaların önemli büyük yatırım sigortalarının poliçelerinde  olası hasar durumunda, sigorta şirketi ile olası anlaşmazlık, hasar ödememe ve mahkeme cihetine gidilmesi durumunda firmanın zaman - sermaye kaybı, işinin durması, iflas riskini en baştan gidermeye yönelik mutabakatlı değer sigortası yönlendirmesi yapar.

Risk/Prim Çarpan

  • BCD, KOBİ firmaların sigorta poliçelerinde yer alan teminatların fiyatlama çarpanlarının piyasa rekabeti içerisinde olup olmadığı irdeler.

Rekabetçi Avantajlar

  • BCD, KOBİ firmaların sigorta poliçelerinde hasarsızlığı etkilemeyen, muafiyet içermeyen ve assistance hizmet avantajlarını ile ödeme koşullarını sigorta şirket rekabet analizi içinde değerlendirir, yönlendirme ve önerilerde bulunur.

Reassurance & Co-reassurance

  • BCD, KOBİ firmaların sigorta poliçelerinin konservasyon içerip içermediği ve yüksek risk yüksek teminat gereken durumlarda co-reasürans gereksinimi değerlendirmesi yapar ve öneriler getirir .

Vade Yönetimi

  • BCD, KOBİ firmaların farklı konularda ve farklı başlangıç – bitiş tarihlerine sahip çok sayıda sigorta poliçelerinin operasyonel verimlilik ve yönetsel kalite anlamında hepsinin aynı vadeye toplanmasına yönelik planlama ve çalışma yapar ve bir yıllık ortalama dönemde bunu sağlar. Örneğin 10 farklı poliçenin 9’ar taksit ödeme planı ile ödetilmesi 10 kere vade takibi, 10 ayrı teklif toplama ve toplamda 90 adet ödeme nakit akışı planlaması gerekirken bunların adetlerini optimize ederek azaltır, verimlilik sağlar. Toplu poliçenin bir avantajıda KOBİ nin pazarlık gücünün artması sağlanır.
    (dask ve trafik hariç )
↓