Spk Eğitim Sözleşme Metni

Başvuru ekranında bilgileri yazılı katılımcı SPK düzey 1 derslerinden işaretlediklerini her biri için 1 (Bir) tam gün eğitimini almak ve örnek sorular üzerinden pratik yapmak için her bir günlük eğitim için Nisan – Ekim 2017 aylarında her bir günlük eğitime 300 tl +Kdv (Üçyüztl) ve Mayıs – Kasım aylarında 400 tl + Kdv (Dörtyüztl) ödemeyi eğitim ayı içerisinde eğitim tarihinden 15 gün önce banka havalesi ile yapmayı Kabul ve taahhüt eder, BCD ise bu çerçevede ilgili başvuru sahibine seçilen ders/derslerin eğitimini ilgili aylarda vermeyi taahhüt eder. Katılımcının belirlenen tarihte eğitime katılmaması durumunda ödediği ücret iade edilmez. Katılımcının sınavı geçememesi durumunda bir sonraki katılmak isteyeceği eğitim bedeli % 50 tenzilatlı olarak uygulanır.

↓