bcdturkey pazar arastirmasi WEB AnaliziHem yasal zorunluluk hemde günümüz rekabet ekonomisinde tüm KOBİ lerin web sitesine sahip olmaları bir zorunluluktur. Diğer taraftan web sitelerinin  efektif  ve KOBİ ye azami yarar sağlayabilmesi web sitesinin düzenli aralıklarla kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesini içeren bir dizi aksiyon gerektirmektedir. BCD iş ortakları ile KOBİ  web sitelerini 3 ayda bir 30 a yakın kriterde inceleyerek KOBİ lere iyileştirme çözüm önerilerini sunar.

↓