Yatırım & Karlılık

ROE

  • BCD, KOBİ firmaların sermaye karlılığını analiz eder , öneriler ve alternatif değerlendirmeleri gündeme getirir.

ROI

  • BCD, KOBİ firmaların toplam yatırım karlılığını ve yatırım döngüsü içerisinde verimliliğini analiz eder.

Marjlar

  • BCD, KOBİ firmaların gerek faaliyet gelirlerinde ve gerekse  kaynak kullanım maliyetlerinde marj yönetimini irdeleyerek sonuçta hem ROE hemde ROI olarak gelir ve kar maksimizasyonunu hedefler.
↓