30Dec 2015

Wikipedia ya göre Kriz (buhran, bunalım), bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde Kriz “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplum veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlanmıştır. […]

16Sep 2015

Risk Yönetimi Durgunluk

September , 2015

Son dönemde ekonominin dinamiklerini belirleyen unsurlara baktığımızda dikkat çekici    değişimlerin ard arda gerçekleştiğini görmekteyiz. Kurlar haraketli, parite değişken, petrol fiyatları ve emtia fiyatları şaşırtıcı değişimler gösterirken diğer taraftan küresel iflas riski hem Dünya ekonomisi  hemde Türkiye ekonomisi açısından olası etkileri ile endişe yaratıyor. Aslında kapitalist sistemin kendisini sorguladığı Dünya kaynaklarının sınırsız olmadığı, parasal genişleme […]

09Jul 2015
bcd

Tusiad’ ta Üniversiteli girişimcilere yönelik “ bu gençlikte iş var” fikir ve girişim yarışmasında üç yıllık jüri üyeliği sonrasında kendi girişimim BCD’nin ilk yılı sonunda ilginç yeni gözlem, tecrübe ve kazanımlarım oldu. Bu ayki yazımda hem bunlara yer vermek hemde piyasada ve müşterilerimde çokça ve sıkça karşılaştığım durumları Risk Yönetimi çerçevesinde ele almak istiyorum.   […]

30Jun 2015

Risk yönetimi “Akıl ve Zeka “ Bu ayki yorumun teması olan Risk Yönetimi ve Zeka dan “ zeka” ile ilgili alıntıları, her hafta Hürriyet Gazetesi İK ekinde yazılarını zevkle okudum Serdar Devrim’in 26.04.2015 tarihli makalesinden kendisinden izin alarak yazdığımı belirtmek ve bu vesile ile kendisine teşekkür ederek başlamak isterim. Serdar bey yazısında Zekayı farklı şekillerde […]

09Jun 2015

Nakit Akışı

June , 2015

Bu ayki makale konumuz Sayın Yaman Törüner beyin 29.06.2015 de Milliyet gazetesinde aynı başlıkla çıkan yazısının kendisinden  aldığım izin çerçevesindeki  paylaşımım olacak. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum. Nakit yönetiminin önemini ortaya koyabilecek en iyi hatırlayabileceğimiz örnek ise 2001 Türkiye krizidir. Birçok firma ve banka devasa varlıkları ile gayrımenkullerine rağmen nakit edimlerini yerine getiremedikleri için […]

30May 2015

Düşük Petrol = Artan büyüme , Yüksek Faiz = Düşük Büyüme Nisan ayı yorumumuzda sorduğumuz soru ve aradığımız cevap acaba Dünya ekonomisi küçüldüğü için mi petrol fiyatları düştü, yoksa petrol fiyatları düştüğü içinmi Dünya ekonomisi küçülüyor idi. Bu kere sorumuz ise düşük petrol = artan büyüme ve yüksek faiz = düşük büyümeyemi neden olmaktadır ? […]

↓